Kontoret holder sommerlukket mandag den 15. juli, tirsdag den 16. juli, samt hele uge 31 fra den 29. juli til 5. august hvor vi åbner igen.

Om Advokatfirmaet Søren Nygaard

Autoriseret bobestyrer ved retten i Sønderborg. 

Advokatfirmaet Søren Nygaard er et enkeltmandsfirma, ejet af advokat Søren Nygaard. Advokat Søren Nygaard er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret, og har garantiordning, tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Søren Nygaard, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Søren Nygaard er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

 
 

Såfremt en kunde vil klage over et honorar eller advokatens adfærd, har Advokatnævnet kompetence til at behandle sådanne klager, bortset fra i skiftesager, hvor Skifteretten er kompetent.
Advokatnævnets adresse er: Kronprinsessegade 28 / 1306 København K Telefon 33 96 97 98 / klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk, hjemmesideadresse www.advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet Søren Nygaard anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Kontakt os

Søren Nygaard

Advokat (H)

Autoriseret bobestyrer og fast medhjælper i insolvenssager ved Retten i Sønderborg.

Tlf. 79 30 15 31
Send e-mail

 
Katrine Schmidt-Höck

Sekretær

Tlf. 79 30 15 32
Send e-mail

Tina Rasmussen

Sekretær

Tlf. 79 30 15 33
Send e-mail

 
 

Adresse

Kongevej 28, st. th.
6400 Sønderborg
Tlf: +45 79 30 15 30

Bankoplysninger: Jyske Bank
Konto nr. 7257-1246023
CVR nr. 33 12 29 34

 

Åbningstider

Mandag - Torsdag    09.00 - 15.00
Fredag 09.00 - 12.00