Arbejdsområder

Konkurs- og likvidationsbehandling

Kontoret har i mange år været fast medhjælper for skifteretten i sager, hvor selskaber tages under tvangsopløsning af retten på begæring af Erhvervsstyrelsen.

Kontoret har således stor erfaring med likvidationer og afviklinger af selskaber af enhver art, herunder frivillige likvidationer ved ophør af virksomhedsdrift i selskabsform.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontoret behandler endvidere et stort antal konkurser som fast medhjælper for skifteretten, og er tillige advokat for Skat i sager, hvor der indgives konkursbegæring mod selskaber eller personer som følge af gæld til det offentlige.

Herudover benyttes kontoret af banker i konkurssager.

Kontakt os og hør nærmere