Arbejdsområder

Testamente

Hvis du selv vil bestemme, hvem der skal modtage de værdier, du efterlader dig, skal du oprette et testamente.

Et testamente bør oprettes, mens man er sund og rask, så det kan komme i brug, når det er aktuelt.

For de fleste kan testamentet udfærdiges således, at det tager højde for langt de fleste situationer i fremtiden, så det ikke bliver nødvendigt at ændre testamentet fremover.

At der senere indtræffer ændringer i ens livssituation, er derfor ikke en grund til at vente med at oprette testamentet.

Det er min erfaring, at de fleste tror, at der ikke er grund til at oprette testamente, når man er gift, og kun har fælles børn.

Også i denne situation vil et testamente gøre stor gavn.

Det kan i testamentet bl.a. bestemmes at længstlevende skal arve så meget, at uskiftet bo overflødiggøres, hvilket giver stor frihed til længstlevende, og at børnenes arv skal være særeje, så familiens midler så vidt muligt bliver i familiens eje.

Ejer du en virksomhed, er et testamente et meget vigtig led i generationsplanlægningen. 

Vi har mange års erfaring med udfærdigelsen af testamenter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vil du selv bestemme?

Har du ikke oprettet et testamente, er det den arvelov der gælder ved din død, der bestemmer hvem der arver dig, og det er ikke altid dem du tror. 

Det er min erfaring, at de fleste venter med at oprette testamente til sent i livet, eller til de bliver syge.

De fleste når det aldrig.

 
 
 

Vi behandler årligt et meget stort antal dødsboer, og ved derfor hvordan et testamente skal udfærdiges for at have den rette virkning.

Alt for mange testamenter - også de der er udfærdiget af professionelle - indeholder fejl, der gør dem helt eller delvist ugyldige, eller virkningsløse i forhold til det der var meningen.

Kontakt os og hør nærmere