Arbejdsområder

Behandling af dødsbo

En bobestyrer er en advokat, der af Justitsministeriet er ansat til at behandle de offentligt skiftede dødsboer for skifteretten. 

Advokat Søren Nygaard har været antaget som bobestyrer siden reglerne om bobestyrerbehandling blev indført i 1997, og er dermed en af de mest erfarne bobestyrere i landet. 

Advokatfirmaet har en autorisation som bobestyrer ved retten i Sønderborg. 

Kontorets øvrige personale er endvidere specialiseret i enhver form for dødsbobehandling, idet medarbejderne i mange år har medvirket til behandling af et meget stort antal boer, såvel privat-skiftede, som offentligt skiftede dødsboer. 

Vores specialisering medfører, at vi er i stand til at behandle enhver form for dødsbo hurtigt og effektivt, ligesom erfarent personale betyder, at boet kan behandles så økonomisk fordelagtigt som muligt. 

Du har som arving selv indflydelse på hvem der udpeges som bobestyrer i et bo, du skal blot over for skifteretten oplyse hvem du ønsker som bobestyrer, idet skifteretten da som regel vil udpege den pågældende som bobestyrer. 

 
 
 
 
 
 

Gratis formøde

Kontoret tilbyder gratis formøde for pårørende til en afdød, hvor boets behandlingsform og udgifterne herved kan drøftes.

Ønsker arvingerne efter dette møde ikke at kontoret skal behandle sagen, er mødet gratis.

Antages kontoret til at behandle boet, afregnes bobehandlingen efter de principper eller til den pris, der oplyses, eller aftales, på mødet.

Kontakt os og hør nærmere

 
 
 

Offentligt eller privat skifte

 Overordnet er der 2 hovedgrupper af måder at behandle et dødsbo på, offentligt skifte ved bobestyrer og privat skifte.

 
 
 

Offentligt skifte ved bobestyrer:

Er du som arving det mindste i tvivl om, hvorvidt afdøde havde mere gæld end værdierne kan dække, bør du anmode om bobestyrerbehandling, da bobestyrerbehandling medfører, at arvingerne ikke på nogen måde hæfter for afdødes gæld, bortset fra begravelsesomkostningerne, som bestilleren altid hæfter for over for bedemanden.

Det er ofte kort efter dødsfaldet uklart, om afdødes bo kan betale alle regninger, specielt hvis der skal sælges et hus uden for de store byer, hvor prisen er usikker, også selv om en mægler har oplyst en mulig pris.

Det er i denne situation tilrådeligt, at boet behandles ved bobestyrer, så arvingerne er sikre på at undgå hæftelsen for afdødes gæld.

Bliver der overskud i boet får arvingerne dette, selv om det er et offentligt skifte.

Der er således ikke længere noget der hedder at ”fragå arv og gæld”, man kan både fragå gælden og vedgå arven på samme tid ved bobestyrerbehandling.

Arvingerne mister derfor ikke noget ved bobestyrerbehandling.

Det er endvidere en udbredt misforståelse, at bobestyrerbehandling er dyrere end privat skifte.

Det er det normalt ikke, med mindre der er stor splid mellem arvingerne, som bobestyrer skal håndtere.

Det er alene en advokat der af Justitsministeriet er antaget som bobestyrer, der af skifteretten kan udpeges til at behandle et bobestyrerbo fra skiftets opstart, med mindre afdøde har udpeget en anden advokat eller person til bobestyrer i testamentet.

Det er derfor en fordel for arvingerne at drøfte bobehandlingsformen med en advokat, der er auto-riseret bobestyrer, da en autoriseret bobestyrer kan råde arvingerne uvildigt om boets behand-lingsmåde, uden hensyn til at risikere at miste sagen til en bobestyrer.

Vi kan således behandle boet uanset om det skal skiftes offentligt ved bobestyrer, eller ved privat skifte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privat Skifte

De største forskelle til offentlig skifte ved bobestyrer, er, at arvingerne ved privat skifte påtager sig at hæfte for afdødes gæld, ligesom privat skifte forudsætter at arvingerne bliver enige om alt under bobehandlingen, idet der ikke er nogen konfliktløsningsmodel under et privat skifte, som ved bobestyrerbehandling, hvor bobestyreren ved uenighed træffer afgørelse. 

Man bør derfor ved valg af privat skifte være meget sikker på, at der er tilstrækkelige værdier i boet til at betale alle regninger, og at arvingerne fremadrettet kan blive enige om alt, herunder indbofordelingen. 

Er man ikke sikker på disse forhold, bør arvingerne vælge bobestyrerbehandling. 

Arvingerne kan under et privat skifte bede skifteretten om, at boet skal overgå til bobestyrerbehandling, og derved i mange tilfælde komme ud af hæftelsen for afdødes gæld, men det kræver at skifteretten accepterer dette, og det kan arvingerne ikke være sikker på. 

Skifteretten vil ovenikøbet i nogen tilfælde, ved udlevering til privat skifte på et usikkert økonomisk grundlag, på forhånd træffe afgørelse om, at arvingerne ikke skal påregne at komme ud af den personlige hæftelse for afdødes gæld ved overgang til bobestyrerbehandling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andre behandlingsformer

Der er alene de 2 overordnede skifteformer, offentligt skifte ved bobestyrer og privat skifte, der er bekrevet her.
Der findes andre undergrupper: begravelsesudlæg, ægtefælleudlæg og forenklet privat skifte som bør overvejes ved et dødsfald, og som vi kan rådgive om ved henvendelse til kontoret.

Kontakt os og hør nærmere