Arbejdsområder

Fremtidsfuldmagt

Alle bør oprette en fremtidsfuldmagt.

For et par år siden blev det muligt at oprette en fuldmagt, der først træder i kraft, når man bliver så syg, at man er ude af stand til at forpligte sig juridisk.

Fuldmagten skal tinglyses og bekræftes på dommerkontoret for at være gyldig, og træder først i kraft, når det ved lægeerklæring er dokumenteret over for Familieretshuset, at fuldmagtsgiveren er ude af stand til at forpligte sig juridisk.

Fuldmagten kan omhandle både juridiske forhold og personlige forhold, herunder bestemmelse om forhold på plejehjem, forhold til offentlige myndigheder, behandling m.v.

Pga. de nyligt indførte skrappe persondataregler er plejehjem, offentlige myndigheder, banker m.v. afvisende over for at afgive oplysninger, med mindre der foreligger en fuldmagt.

Det gælder også over for nærmeste pårørende, herunder ægtefæller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med en fremtidsfuldmagt sikrer man at en af fuldmagtgiveren valgt person får ret til at handle på vegne den syge pårørende, herunder foretage bankforretninger, sælge hus, få oplysninger fra plejehjem, offentlige myndigheder, forsikringsselskaber m.v.


Man slipper i de fleste tilfælde også for at umyndiggøre personen, hvilket er et stort indgreb, der medfører regnskabspligt over for offentlig myndighed.

En fremtidsfuldmagt bør oprettes mens man er sund og rask, når der er brug for den, er det for sent.

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument med vidtrækkende konsekvenser, og bør ikke oprettes blot ved udfyldelse af en blanket på internettet.

Vi har stor erfaring i rådgivning om, udfærdigelse og tinglysning af fremtidsfuldmagter.

Kontakt os og hør nærmere